ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • เวลาให้บริการปกติสำหรับบริการจัดส่งถึงบ้าน คือ
    • 1. ร้านขนมจีนเส้นสดน้ำยาปู สาขา คำเที่ยง เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุด (วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน)
    • 2. ร้านขนมจีนเส้นสดน้ำยาปู สาขา ดอนจั่น เวลา 09.00-18.00 น. อังคาร-อาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์
  • ภาพผลิตภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • เครื่องปรุงในภาพสื่อถึงกลิ่นและรสของอาหารเท่านั้น
  • บริการจัดส่งอาหารอาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • ราคาไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
  • ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ โดยคิดค่าบริการจัดส่งอาหารเริ่มต้น 20 บาท (*กรณีสถานที่จัดส่งมีระยะทางไกลเกินว่าพื้นที่ที่กำหนด หรือมีปริมาณมากที่ไม่สามารถจัดส่งได้ด้วยรถจักรยานต์คันเดียว ค่าจัดส่งจะถูกปรับตามความเหมาะสม)
  • ราคา รายการอาหาร และโปรโมชั่นต่างๆ ที่แสดงในหน้าเวบไซต์ เป็นข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่จำกัด เท่านั้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเมื่อซื้อสินค้าจากหน้าร้าน
  • การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ครบทุกรายการ การรองรับจำนวนของรายการอาหารที่สั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าของแต่ละสาขา ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นบางรายการอาจมีจำหน่ายเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของจะหมด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการอาหาร ราคา รายการส่งเสริมการขาย พื้นที่และเวลาในการจัดส่ง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด แต่เนื่องด้วยอาจมีความคลาดเคลื่อนบางประการจึงอาจส่งผลทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องได้
  • ราคาสินค้าที่ขายผ่านระบบออนไลน์ในบางรายการ อาจมีราคาแตกต่างกับราคาสินค้าในร้านค้าเนื่องจากทางบริษัทจำเป็นต้องมีค่าดำเนินการด้านขนส่ง กระจายสินค้า ตลอดจนถึงการจัดส่งไปยังลูกค้าโดยตรง

ข้อกำหนดการเปลี่ยนคืนสินค้า

ประเภทอาหารปรุงสุกหรืออาหารพร้อมบริโภค
ลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนคืนสินค้าประเภทอาหารปรุงสุกหรืออาหารพร้อมบริโภคทันทีที่ได้รับสินค้า หากสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 
ซึ่งอาหารปรุงสุกหรืออาหารพร้อมบริโภคดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้ในเชิงปฏิบัติว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านเชิงคุณภาพ ไม่เช่นนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้า

ระบบสมาชิก