นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า  (Refund Policy)

         นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” “ลูกค้า” “ท่าน”) ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ทุกผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารของ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด

โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานสำหรับลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าหรือใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรุณาอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจ 


ทั้งนี้ทาง บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ได้นำเสนอบริการหลังการขายด้วยกัน 2 ตัวเลือก ได้แก่ 

1. การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน 

2. การเปลี่ยนสินค้า 


บริการทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทาง บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมา เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า รวมไปถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของความผิดคุณลูกค้าทุกประการ


1. เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด

“สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้ เช่น ในที่นี้สินค้าบริโภค คือ ไม่สามารถรับประทานได้ 

“สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ประเภทหรือรสชาติไม่ถูกต้อง เป็นต้น) หรือสินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้

“หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว

“สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย

“สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์


สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย


ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าหมดอายุ สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า 

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรายืนยันคำขอของคุณว่าตรงตามข้อระบุจริง เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง

*สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

 

สินค้าผิด

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราพร้อมข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพของสินค้าที่ท่านได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า 


เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง 

โดยข้อบังคับคือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการเปิดใช้งาน เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์


*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน

บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้


สินค้าลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้

หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า  สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนได้

รวมถึงทุกกรณีที่สินค้าถูกเปิดใช้งานและเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางร้านเรา


บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด 

 

2. ขั้นตอนยื่นขอคืนสินค้า/คืนเงิน

2.1 ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ที่อีเมล : contact@namyapoocm.com

พร้อมระบุรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นสภาพสินค้าที่ต้องการคืน

2.2 หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

2.3 ส่งมาที่ : บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด

47/11 ถนน อัษฎาธร ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300


กรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุ เมื่อเราได้รับพัสดุของท่านเราจะทำการยื่นคืนเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด เราจะส่งอีเมลยืนยันการคืนสินค้าของท่านและยืนยันว่าการชดเชยบริการหลังการขายของท่านกำลังอยู่ในกระบวนการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินต่อ ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากที่เราได้รับพัสดุแล้ว เราจะไม่ดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้


3. การคืนเงิน

การชดเชยหลังคืนสืนค้า

ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินจะคืนกลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมาภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ท่านทำการส่งคืนสินค้า อย่างไรก็ตามมีหลายกรณีที่อาจทำให้การชดเชยเป็นไปเร็วขึ้นหรือช้าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราได้รับพัสดุจากท่าน (5-10 วันทำการ) เวลาที่เราทำการยืนยันการส่งคืนและส่งต่อกระบวนการชดเชย (3-5 วันทำการ) และเวลาที่ทางธนาคารรับเรื่องในการชดเชย คืนเงินให้กับลูกค้าภายใน (5-10 วันทำการ)


นอกจากนี้ การสั่งซื้อบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการคืนเงิน ทั้งนี้ โดยทั่วไป เงินคืนจะคำนวณจากยอดสุทธิ โดยไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ส่วนลด และค่าขนส่งและการจัดการ อย่างไรก็ตาม การรับเงินคืนจะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรโมชั่น โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ ทั้งนี้ ทาง บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ปฏิเสธการรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แสดงไว้ในประเภทการสั่งซื้อที่จะไม่ได้รับเงินคืน


ตัวอย่างการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับเงินคืน ได้แก่

(1) การสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น และ/หรือการใช้โค้ดส่วนลด คูปอง หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ

(2) จะได้รับเงินคืนต่อเมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์โดยใช้วิธีการชำระเงินตามเงื่อนไขและข้อกำหนด


4. การยกเลิก

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด (052-005461) เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล์


ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน


ทั้งนี้ทางบริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ได้เสนอการชดเชยหลังการคืนสินค้า 2 แบบด้วยกันให้ลูกค้าตัดสินใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าแต่ละท่าน คือการชดเชยด้วยการมอบคูปองเพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Namyapoocm.com หรือการชดเชยด้วยการคืนเงินเข้าในบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงิน


 ทั้งนี้ บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ขนมจีนน้ำยาปู เชียงใหม่ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ระบบสมาชิก